Rozmiar: 208186 bajtów

Afiliacje:

Jestem socjologiem. Obecnie pracuję jako adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Do niedawna pracowałem w Instytucie Socjologii UW, w którym prowadzę jeszcze zajęcia dla studentów.
Jestem także członkiem Rady Monitoringu Społecznego, przygotowującej cykl badań Diagnoza Społeczna, stworzyłem i odpowiadam za moduł Diagnozy poświęcony uwarunkowaniom, sposobom i konsekwencjom korzystania z nowych technologii.
Jestem też stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (lata 2006 i 2007).
Jestem także członkiem Ośrodka Badań Politycznych w Instytucie Studiów Społecznych UW.

Poprzednie afiliacje:

Zainteresowania naukowe:

Naukowo zajmuję się przede wszystkim:

Prowadzone badania.
Lista publikacji.
Spis wystąpień.
Zajęcia dydaktyczne.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Linki:

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: