Praca doktorska

Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Nowaka i obroniona 22 listopada 2004.

Temat:

Sieci społeczne: Charakterystyka, uwarunkowania i konsekwencje struktur relacji społecznych na przykładzie komunikacji internetowej.

Streszczenie:

Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy są przemiany relacji społecznych, a w szczególności struktur przez te relacje tworzonych. Najważniejsze zagadnienia dotyczą przejścia od struktur grupowych do sieciowych oraz globalnych własności sieci społecznych.

Praca składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawione zostały przyczyny przemian społecznych i procesy wpływające na zmianę wzorców relacji, szczegółowo opisane zostało znaczenie Internetu dla tych przemian. Kolejne trzy części charakteryzują najważniejsze własności struktur relacji w Internecie na różnych poziomach analizy układów relacji, od poziomu samych relacji, poprzez lokalne struktury sieci personalnych, aż do poziomu całej sieci i jej globalnych własności. Opierają się one o wyniki badania korzystania z komputerów i Internetu (Diagnoza Społeczna 2003), oraz badania struktur relacji społecznych przeprowadzonego dzięki analizie danych dotyczących relacji i komunikacji między użytkownikami Gadu-Gadu - najpopularniejszego polskiego komunikatora internetowego. Ostatnia część pracy zawiera dyskusję najważniejszych konsekwencji różnych opisanych wcześniej własności struktur sieci społecznych dla jednostek oraz dynamiki sieci i procesów społecznych.

Główne pojęcia: sieci społeczne; Internet; grupy społeczne; sieciowy indywidualizm; społeczeństwo sieciowe; analiza sieci społecznych; mały świat; sieci scale-free.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: