Sieci Społeczne a Internet
seminarium badawcze

Termin: semestr I i II 2005/06, czwartek 12:00-14:00;
Miejsce: Instytut Socjologii UW, sala 401

Prowadzący: dr Dominik Batorski


Opis zajęć:

Zajęcia odbywają się przez dwa semestry, w tym czasie studenci przechodzą przez wszystkie etapy postępowania naukowego, związanego z prowadzeniem pracy badawczej.Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności: planowania, przygotowywania i przeprowadzania badań empirycznych, pisania raportów i tekstów naukowych i przejrzystego prezentowania wyników przeprowadzonych badań oraz poszerzenia warsztatu socjologa o techniki badawcze związane z metodami analizy sieci społecznych.

Większość zajęć ma charakter seminaryjny, część zajęć, zwłaszcza na etapie przygotowania materiałów badawczych i obliczania wyników ma charakter konsultacji prowadzącego z poszczególnymi grupami. Studenci pracują w stałych grupach 1-3 osobowych.

Seminarium będzie poświęcone przede wszystkim badaniom relacji społecznych, a w szczególności metodom analizy sieci społecznych. Sieci społeczne są zarówno podejściem, jak i metodą analizowania struktury społecznej i wzorów relacji pomiędzy ludźmi i grupami. Pozwalają również na badanie społecznych konsekwencji tych struktur, takich jak: alokacja zasobów, dyfuzja innowacji, przepływy informacji, wsparcie społeczne, zmiany poglądów itd.

Badania, które będziemy prowadzić mają na celu uchwycenie nowych zjawisk we wzorach relacji społecznych powstających w związku z przemianami społecznymi i wykorzystywaniem internetu. Badania będą obejmowały zarówno relacje w internecie, jak i poza nim.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie:

Raport na ocenę.
Jako etapy pracy końcowej wymagane jest również dostarczenie w wyznaczonych terminach: hipotez; opisu wykorzystywanego narzędzia badawczego; konspektu raportu;

Materiały:

Literatura:

Metody analizy sieci społecznych (SNA): Metodologia nauk społecznych: Metodologia prowadzenia badań w nternecie: Internet a relacje społeczne:

Oprogramowanie do analizy sieci:

Lista najważniejszych i najpopularniejszych programów do analizy sieci społecznych, wraz z linkami umożliwiającymi ściągnięcie programów, podręczników i innych pomocy do ich używania. Szczególnie polecam Pajek i R

Inne:

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: