Psychologia internetu
konwersatorium

Termin: semestr I 2004/05, poniedziałek 12:00-13:30;
Miejsce: Instytut Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji SWPS, sala 213

Prowadzący: dr Dominik Batorski


Opis zajęć:

Ćwiczenia poświęcone problematyce badań nad społecznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami korzystania z internetu. Zajmiemy się szczególnie problemami: tożsamości, norm i kontroli społecznej, nierówności społecznych oraz potencjalnych pozytywnych i negatywnych konsekwencji internetu dla jednostek, ich relacji społecznych, grup, a także organizacji i państw. Szczególny nacisk zostanie położony na metodologię badań socjologicznych w internecie i o internecie.

Cel zajęć:

Zgłębienie wiedzy na temat społecznych implikacji internetu wraz z rozwojem umiejętności i wiedzy na temat sposobów ich badania.

Zaliczenie:

Prace domowe, oraz praca końcowa przygotowana jako serwis WWW i jej prezentacja.

Tematy zajęć:

Materiały i literatura:

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: