Metodologia badań w internecie
warsztaty

Termin: semestr I i II 2004/05, sobota 10:30-12:00;
Termin: semestr II 2004/05, poniedziałek 13:45-15:15;
Miejsce: Instytut Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji SWPS, sala 214

Prowadzący: dr Dominik Batorski; mgr Marta Olcoń


Opis zajęć:

Zajęcia seminaryjno-warsztatowe poświęcone metodom technikom prowadzenia badań i zbierania danych w internecie. Szczególny nacisk zostanie położony na metodologię badań psychologicznych i socjologicznych w internecie.

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów ze specfiką przeprowadzania badań psychologicznych i socjologicznych w internecie. Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań z wykorzystaniem różnych technik.

Zaliczenie:

Zaliczenie przygotowanie i przeprowadzenie prostego badania w zespole 2-3 osobowym oraz napisanie krótkiego raportu badawczego.

Tematy zajęć:

 1. Historia społecznych i psychologicznych badań internetowych (jak nowoczesne technologie zmieniły badania, wykorzystanie telefonu, komputera i internetu w badaniach)
 2. Walidacja (rzetelność i trafność) badań prowadzonych przez internet
 3. Wady i zalety badań internetowych w odniesieniu do badań prowadzonych metodami tradycyjnymi
 4. Problemy etyczne i problemy związane z ustawą o ochronie danych osobowych
 5. Podstawowe schematy badawcze w internecie
 6. Badania kwestionariuszowe: zalety i wady metody
 7. Eksperyment w internecie: zalety i wady metody
 8. Specyfika rynkowych badań ilościowych w internecie
 9. Jakościowe metody badań rynkowych w internecie: obserwacja, wywiad, wywiad pogłębiony, focus, analiza dyskursu
 10. Desk-research a badania archiwalne w internecie; analiza dokumentów osobistych, analiza treści
 11. Ocena użyteczności i komunikacji stron internetowych
 12. Badania site-centric, user-centric i ad-centric
 13. Technologiczne aspekty społecznych badań w internecie: badania kwestionariuszowe w internecie
 14. Technologiczne aspekty społecznych badań w internecie: psychologiczne laboratorium eksperymentalne w internecie
 15. Techniczne aspekty zarządzania danymi (zbieranie danych, integracja danych, kontrola nad danymi, etc.)
 16. Wykorzystanie oprogramowania do jakościowej i ilościowej analizy danych (np. Atlas/ti. NUDIST, The Etnograph). Typy i funkcje programów. Wybór odpowiedniego oprogramowania

Materiały i literatura:

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: