Wystąpienie konferencyjne

Temat wystąpienia:

Przemiany i konsekwencje korzystania z internetu w Polsce w świetle wyników Diagnozy Społecznej 2003-2005.

Konferencja:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczne aspekty internetu" Warszawa, 2-3 grudnia 2005.

Autorstwo:

Dominik Batorski

Streszczenie:

Jednym z najważniejszych pytań dotyczących "społecznych aspektów internetu" jest pytanie o konsekwencje korzystania z niego. W praktyce bardziej właściwe jest mówienie o konsekwencjach konkretnych sposobów wykorzystania internetu, niż konsekwencjach korzystania w ogóle. Sposoby korzystania są bowiem bardzo zróżnicowane i dla każdego użytkownika korzystanie z sieci oznacza trochę co innego. Co więcej wraz z rozwojem internetu zmienia się zarówno to, kto z niego korzysta, jak również zmieniają się sposoby korzystania z sieci.

Wystąpienie będzie poruszało obydwa te zagadnienia. Pokazane zostanie jak w ostatnich latach zmienia się korzystanie z internetu w Polsce, oraz jakie są konsekwencje korzystania dla różnych sfer życia.

W prezentacji wykorzystane zostaną wyniki badań panelowych Diagnoza Społeczna 2003 i 2005. Są to największe badania społeczne prowadzone w Polsce, które zawierają pytania dotyczące korzystania z komputerów i internetu. Olbrzymia reprezentatywna próba - 4 tysiące gospodarstw i prawie 10 tysięcy indywidualnych respondentów - pozwala na "złapanie" wielu osób korzystających z komputera i internetu. Daje też możliwość porównania osób, które z technologii korzystają i tych, które nie korzystają. Co więcej, badanie ma charakter panelowy. Uzyskanie informacji o tych samych osobach w różnym momencie czasu pozwala zastanowić się nad zmianami sposobów korzystania z internetu, pozwala także zgłębić społeczne i psychologiczne konsekwencje tego korzystania z nich.

Analizując przemiany korzystania z internetu przedstawione zostaną między innymi:

Efekty korzystania z internetu możemy obserwować na wielu różnych poziomach, porównując to jak zmienia się sytuacja osób, które z niego korzystają w porównaniu z sytuacją osób, które nie korzystają. Dlatego też w niniejszym wystąpieniu omówione zostaną konsekwencje wykorzystania internetu i różnych jego zastosowań dla:

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: