Internet w polityce, polityka w internecie
seminarium badawcze

Termin: semestr I i II 2007/08, piątek 12:00-13:40;
Miejsce: Instytut Socjologii UW, sala 401

Prowadzący: dr Dominik Batorski


Opis zajęć:

Zajęcia odbywają się przez dwa semestry, w tym czasie studenci przechodzą przez wszystkie etapy postępowania naukowego, związanego z prowadzeniem pracy badawczej. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności: planowania, przygotowywania i przeprowadzania badań empirycznych, pisania raportów i tekstów naukowych i przejrzystego prezentowania wyników przeprowadzonych badań oraz poszerzenia warsztatu socjologa o techniki badawcze związane z metodami analizy sieci społecznych.
Większość zajęć ma charakter seminaryjny, część zajęć, zwłaszcza na etapie przygotowania materiałów badawczych i obliczania wyników ma charakter konsultacji prowadzącego z poszczególnymi grupami. Studenci pracują w stałych grupach 1-3 osobowych.
Seminarium będzie poświęcone przede wszystkim badaniom stosunku polityków do internetu oraz życiu politycznemu w internecie. Badania, które będziemy prowadzić mają na celu uchwycenie nowych zjawisk społecznych związanych z polityką i internetem.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie:

Aktywny udział w zajęciach, wykonanie prac domowych, przeprowadzenie badań i napisanie pracy końcowej - artykułu z badań empirycznych.

Poradniki:

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: