Metodologia prowadzenia badań przez internet

Termin: semestr I 2008/09, środa 8:20-10:00;
Miejsce: Instytut Socjologii UW, sala 112

Prowadzący: dr Dominik Batorski; mgr Jan M. Zając; dr Marta Olcoń


Opis zajęć:

Wzrost liczby użytkowników internetu, sposobów zastosowań oraz znaczenia tego medium w życiu społecznym przyciąga uwagę i zainteresowanie badaczy społecznych. Zainteresowanie to nie ogranicza się jednak tylko do badania nowej przestrzeni, w której toczy się społeczna aktywność, nowego narzędzia komunikacji i konsekwencji korzystania z niego. Istotne wydają się bowiem nowe możliwości, jakie otwiera internet przed metodologią nauk społecznych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat powstały różne narzędzia i techniki wykorzystujące internet w prowadzeniu badań, których tematyka może być z internetem zupełnie niezwiązana. Konsekwencją rozwoju technik badań przez internet jest też zmiana tradycyjnego warsztatu nauk społecznych.

Zajęcia seminaryjno-warsztatowe poświęcone są różnym technikom prowadzenia badań przez internet oraz problemom metodologicznym związanym z takimi badaniami. Zajęcia te przeznaczone są dla studentów nauk społecznych (socjologii, psychologii, marketingu i zarządzania).

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów ze specfiką przeprowadzania badań psychologicznych i socjologicznych w internecie. Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań z wykorzystaniem różnych technik.

Wymagania:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów III, IV i V roku. Konieczna jest bardzo dobra umiejętność czytania tekstów w języku angielskim.

Zaliczenie:

Ocena z zajęć jest oceną egzaminacyjną. Wystawianą podstawie aktywności na zajęciach (40%) i pracy końcowej (60%) przygotowywanej samodzielnie. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej.
Wytyczne pracy końcowej [PDF]

Punkty za aktywność będą przydzielane w następujący sposób:

 • aktywność na zajęciach i znajomość lektur: 0-2 punkty
 • prace w grupach: 0-1 punkt
 • prace domowe: 0-2 punkty
 • obecności: -1 za każdą więcej niż 2
 • Referat: do 4 punktów

  Tematy zajęć:

  [01.10.2008] Zajęcia 1. Zajęcia organizacyjne - podstawowe techniki prowadzenia badań przez internet.

  [01.10.2008] Zajęcia 1b. Specyfika komunikacji internetowej i wiarygodność uzyskiwanych danych.

  Lektury obowiązkowe:

  Literatura uzupełniająca:

  [08.10.2008] Zajęcia 2. Wady i zalety badań internetowych w odniesieniu do badań prowadzonych metodami tradycyjnymi.

  Do czego warto stosować badania przez internet - kiedy można, a kiedy nie? Upowszechnienie internetu i charakterystyka użytkowników.

  Lektury obowiązkowe:

  Literatura uzupełniająca:

  [15.10.2008] Zajęcia 3. Problematyka reprezentatywności i doboru próby w internecie.

  Lektury obowiązkowe:

  [22.10.2008] Zajęcia 4. Problemy etyczne i problemy związane z ustawą o ochronie danych osobowych.

  Lektury obowiązkowe:

  [29.10.2008] Zajęcia 5. Motywowanie do udziału w badaniu i stopień realizacji próby.

  Lektury obowiązkowe:

  [05.11.2008] Zajęcia 6. Badania kwestionariuszowe. Główne źródła błędów pomiaru.

  Lektury obowiązkowe:

  Zajęcia 7. Zbieranie danych ilościowych w Internecie - analiza logów serwerów i web analytics.

  Lektury obowiązkowe:

  Zajęcia 8. Eksperyment w internecie.

  Lektury obowiązkowe:

  Zajęcia 9. Jakościowe metody badań w internecie: obserwacja, wywiad, wywiad pogłębiony, focus.

  Lektury obowiązkowe:

  Zajęcia 10. Analiza treści w internecie.

  Lektury obowiązkowe:

  Zajęcia 9. Zajęcia praktyczne - ankiety i eksperymenty.
  UWAGA: zajęcia odbędą się w sali komputerowej nr 410

  Laeboratoria z eksperymentami internetowymi:

  Zajęcia 11. Badania przy użyciu crawlerów

  Zajęcia 14. Ocena użyteczności i komunikacji stron internetowych.

  Materiały i literatura:

 • Ostatnia modyfikacja:

  Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
  Email: