Michał Bojanowski

dr Michał Bojanowski jest socjologiem w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim.

Moje główne zainsteresowania obejmują zagadnienia sieci społecznych: ich dynamicznego formowania oraz wpływu jaki mają na zachowania uczestniczących w nich jednostek. Interesuję się również socjologią matematyczną, a w szczególności matematycznym i statystycznym modelowaniem procesów społecznych (np. powstawanie i dynamika norm społecznych czy dynamika nierówności społecznych) oraz teorią gier.

Jestem członkiem International Network for Social Network Analysis, ISA Research Committee on Social Stratification and Mobility (ISA RC28) i R Foundation for Statistical Computing. Recenzuję dla m,in. Social Networks i Journal of Mathematical Sociology.

Prowadzę bloga Brokering Closure. Patrz też bojanorama.pl.

Moje posty na sna.pl