Dominik Batorski

dr Dominik Batorski jest adiunktem w Interdyscyplinarny Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, jest także członkiem Ośrodka Badań Politycznych w Instytucie Studiów Społecznych UW i członkiem Rady Monitoringu Społecznego przygotowującej cykl badań Diagnoza Społeczna.

Specjalizuje się w badaniach relacji i sieci społecznych (social network analysis – sna), oraz procesów społecznych zachodzących w sieciach. Zajmuje się także problematyką społecznych oraz psychologicznych uwarunkowań i konsekwencji korzystania z komputerów i internetu. Jest autorem modułu badań Diagnoza Społeczna poświęconego korzystaniu z nowych technologii. Jego zainteresowania obejmują również metodologię prowadzenia badań społecznych przez internet.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Network for Social Network Analysis oraz Association of Internet Researchers.

Więcej można znaleźć tu.