Rekrutacja i kierunki studiów na UW

Przez dużą część tegorocznych wakacji zajmowałem się rekrutacją na studia w Instytucie Socjologii UW. W zdecydowanej większości nie była to praca ciekawa, jednak na zakończenie miałem okazję przeanalizować dane dotyczące rekrutacji do IS, a także na cały Uniwersytet Warszawski. Jeden z ciekawych wyników postanowiłem opisać też tutaj.

Większość osób zdających na studia na Uniwersytecie Warszawskim zdaje na więcej niż jeden kierunek. Rekordzista kandydował na 20 kierunków studiów stacjonarnych (dziennych), a średnia liczba kierunków, na które zapisywała się jedna osoba to 2,21. Dzięki prześledzeniu wzorców współkandydowania na różne kierunki studiów możliwe było odtworzenie relacji pomiędzy nimi. Jak się okazuje, co widać na sąsiednim rysunku, tworzą się bardzo wyraźne grupy kierunków. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że tak odtworzone relacje pokazują po części podobieństwa pomiędzy różnymi kierunkami, a po części zbieżność zainteresowań kandydatów. Jednak podobieństwa pomiędzy kierunkami nie ograniczają się tylko do merytorycznego podobieństwa studiów, a mogą być również efektem podobieństw związanych z wymaganiami rekrutacyjnymi.

rysunek Graf przedstawiony na rysunku ukazuje relacje pomiędzy różnymi kierunkami studiów stacjonarnych. Strzałki (ich grubość i odcień) oznaczają procent kandydatów każdego z kierunków, kandydujących na inne kierunki. Wykres przedstawia jedynie relacje większe bądź równe 20%, uwzględnione zostały wyłącznie studia dzienne magisterskie i licencjackie. Wielkość węzłów reprezentujących poszczególne kierunki jest proporcjonalna do liczby kandydatów na dany kierunek [żeby powiększyć rysunek należy w niego kliknąć].

Jak możemy zaobserwować, tworzą się bardzo wyraźne grupy kierunków. Kolory węzłów reprezentują podział na komponenty. Widoczne są cztery zasadnicze grupy oraz kilka kierunków niepołączonych z innymi. Wśród węzłów zaznaczonych kolorem czerwonym są Biologia, Botanika, Chemia, Ochrona Środowiska, oraz Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska i Matematyczno-Przyrodnicze. Węzły zaznaczone kolorem zielonym to Fizyka, Matematyka, Informatyka, Astronomia, Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Matematyczne, Ekonomia, Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Menedżerskie, Zarządzanie, Geografia, Gospodarka Przestrzenna, Geologia. Bez żadnych relacji mających przynajmniej 20% pozostają cztery kierunki studiów: Psychologia, Filologia Rosyjska, Muzykologia oraz Bibliotekoznawstwo. Wśród węzłów zaznaczonych kolorem żółtym wyróżniają się dwie mocno wewnętrznie powiązane podgrupy. W pierwszej znajdują się przede wszystkim Filologie i Kulturoznawstwo, ale również Pedagogika i Filozofia. W drugiej są: Europeistyki, Socjologie, Nauki Polityczne, Polityka Społeczne, Dziennikarstwo, Stosunki Międzynarodowe, Prawo, Historia i Archeologia. Łącznikiem między obydwoma podgrupami jest Etnologia.

rysunek Drugi graf przedstawia relacje pomiędzy tymi samymi kierunkami studiów, z tym że strzałki reprezentują relacje większe bądź równe 10%. Wykres potwierdza zaobserwowane wcześniej podziały. Główne różnica to powiązanie Psychologii z Pedagogiką i innymi kierunkami studiów, a także wkomponowanie Rusycystyki i Bibliotekoznawstwa. Warto też zwrócić uwagę na większą ilość połączeń kierunków Międzywydziałowych (MSOŚ i MISMaP). Jedynym niepowiązanym kierunkiem pozostaje Muzykologia.

Podsumowując należy stwierdzić, że zaobserwowane grupy kierunków są bardzo mocno wyodrębnione. Struktura współkandydowania na różne kierunki studiów pokazuje moim zdaniem, że zasadne byłoby przemyślenie możliwości reformy studiów i zmiany zasad rekrutacji poprzez wprowadzenia pierwszego roku studiów o charakterze ogólnym dla grup kierunków. Byłoby to wygodne (i łatwe do zaakceptowania) dla kandydatów, upraszczałoby postępowanie rekrutacyjne i pozwalałoby nowym studentom bardziej świadomie wybrać konkretny kierunek studiów po pierwszym roku.

Informacje o Dominik Batorski

dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski, ICM
Ten wpis został opublikowany w kategorii analizy sieciowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>